Cantos tempos ten o ciclo do motor diesel?
2
3
4

No primeiro tempo (admision) o piston absorbe
gasolina mesturada con aire
gasoil
aire

No segundo tempo (compresion) que temperatura alcanzase?
400 C
500 C
600 C

O combustible (gasoleo) introducese mediante
unha valvula
un inxector
unha lumieira

No tercer tempo (explosion) o combustible inflamase
debido a chispa dunha buxia
espontaneamente debido a alta presion e temperatura
ao mesturarse co aceite

Que elemento unido ao cegonal absorbe a enerxia producida na explosion?
Biela
Embrague
Volante de inercia

No cuarto tempo (escape)
introducese mais combustible
eliminase o aceite queimado
eliminanse os gases da combustion